Spaans leren?  Gratis Proefles! - Overtuig u zelf!    036 549 08 67
De Groepen

 Het zijn kleine groepjes van maximaal 4 of 5 personen,hierdoor krijgen de cursisten veel persoonlijke aandacht en worden ze actief bij de les betrokken. De cursussen kunnen ook individueel gegeven worden, het voordeel hiervan is dat u de taal snel leert in uw eigen tempo en met persoonlijke aandacht, de lessen worden aangepast aan uw eigen wensen en behoeftes.
 
Beginners: Voor de cursus Spaans voor beginners, hoeft men geen voorkennis te hebben. Op redelijk korte termijn kunt u de taal in de praktijk gebruiken. Vanaf het begin oefenen we gesprekken, zoals die in allerlei situaties voorkomen met behulp van onder andere CD’s en ander audio materiaal. U spreekt vanaf de eerste les en na een paar weken bent u in staat u op eenvoudige wijze uit te drukken in alledaagse situaties.
 
Gevorderden: Voor personen die eerder de taal gestudeerd hebben is er een gratis test om het niveau te bepalen. Hierdoor is het mogelijk iemand op de juiste plaats in het leertraject onder te brengen. De cursussen zijn niet diplomagericht.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint